اشعار

آزادی

زندانبان شلیک نکن بگذار کبوتری که در سیمهای خاردار اسیر شده است را نجات دهم می خواهم دوباره طعم آزادی را بچشد وکیل مهدی اخوان

اشعار

جنوب شهر

هوا که سرد می شود پرستوها به جنوب کوچ می کنند اما هیچ پرستویی به محله ما نمی آید آخر اینجا همیشه یخبندان است لانه ها به هم چسبیده و […]