دسته بندی نشده

زمستان

هر دانه برف شعری ناتمام و مچاله شده از زمستان است قلمها یخ زده اند و دستها می لرزند برای رسوایی زمستان نمی توان نوشت شعر اخوان ثالث را بلند […]